ข้อมูลประกอบการรับรองเอกสาร

บริการเดินเรื่องรับรองเอกสาร รับรองกงสุล รับรองกระทรวง 

ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ บริษัทแปลภาษาอังกฤษ 

โดย บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด งานคุณภาพ บริการเป็นกันเอง ราคาย่อมเยาว์ ครบเครื่องเรื่องแปลเอกสาร

ติดต่อ 089-118-6469 หรือส่งงานแปลมาที่ edubranch@gmail.com

Skype: edubranch@gmail.com หรือ Line: edubranchline หรือ Fax: 02-001-5525


 ก่อนที่จะนำเอกสารไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด อยากจะให้ผู้ใช้บริการทุกๆท่าน ศึกษาข้อมูล เพื่อจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามประกาศของกรมการกงสุล เพื่อความถูกต้อง และความรวดเร็วในการดำเนินการ ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้ ทางบริษัท ได้นำมาจากเว็บไซต์ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศค่ะ

 การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ

- เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล

- เอกสารการทะเบียนครอบครัว 

- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล 

- เอกสารการศึกษา หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน หรือมิเช่นนั้น สถาบันการศึกษาดังกล่าวต้องจัดส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามมาให้กรมการกงสุล กองสัญชาติและนิติกรณ์ ทราบเป็นการล่วงหน้า หากเป็นการรับรองสำเนาเอกสารการศึกษา จะต้องให้สถาบันการศึกษารับรองในสำเนานั้นเสียก่อน

- เอกสารอื่น ๆ 

การยื่นคำร้อง

 กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้                    

- ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

Visitors: 84,737