รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารราชการด่วน แปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารด่วนรอรับได้

บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารยื่นทำวีซ่า เริ่มต้นหน้าละ 200* บาท พร้อมมีบริการแปลด่วนรอรับได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

หากคุณกำลังกังวลใจเรื่องการแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า คุณสามารถขอคำปรึกษาจากทางเราได้ เพราะเราคือผู้ให้บริการแปลเอกสารราชการ เอกสารขอวีซ่าแบบครบวงจร พร้อมให้คำแนะนำแกลูกค้าอย่างดี ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ เอกสารทุกฉบับมีการรับรองคำแปลโดยบริษัทแปล ส่งงานตรง ลูกค้าสามารถรอรับเอกสารได้ที่บ้าน หรือมารับเองที่ร้าน อีกทั้งยังสามารถเลือกใช้บริการแปลด่วนรอรับได้เลยก็ได้ค่ะ

เราให้บริการแปลเอกสารราชการทุกประเภท ด้วยราคาที่ย่อมเยาว์

แปลเอกสารราชการที่ไหนดี แปลเอกสารยื่นวีซ่าด่วน ราคาแปลเอกสารวีซ่า

แปลเอกสารราชการและรับรองโดยบริษัทแปล 200-400* บาท (**ขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนของเอกสาร)
แปลเอกสารการศึกษา ทรานสคริป และรับรองโดยบริษัทแปล หน้าละ 400-600 บาท (**ขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนของเอกสาร)
ราคาข้างต้นที่แจ้งคือการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ยื่นรับรองกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มต้น 800-1,000 บาท(เหมาจ่าย จนกว่างานเสร็จ (ไปยื่นและรับกลับ ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร)

ยื่นรับรองสถานทูต 1,000-3,500 บาท 

ค่าบริการรับส่งเอกสารแนวรถไฟฟ้า 150 บาท และสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ (ค่ารับส่งตามระยะทาง)

ค่าบริการส่ง EMS ในประเทศ - 50 บาท

ค่าบริการส่ง EMS ต่างประเทศ - ตามที่ไปรษณีย์เรียกเก็บ (บริษัทใช้บริการ Fed Ex และ DHL เท่านั้นค่ะ)

ระยะเวลาแปล : ขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสาร

รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารวีซ่าด่วน แปลภาษาอังกฤษด่วน

วิธีการส่งงานแปลเอกสาร

ส่งผ่านอีเมล์ของบริษัท : edubranch@gmail.com
ส่งผ่านโทรสาร : 02-001-5525
ส่งต้นฉบับทาง EMS มาที่บริษัท เพื่อรับรองกระทรวง กงสุล สถานทูต : บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด เลขที่466 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ส่งผ่าน LINE เพื่อประเมินราคาเบื้องต้น edubranchline

บริษัทให้บริการและวันและเวลาทำการต่อไปนี้

จันทร์ - ศุกร์ : 09:30 - 17.00 น. (นอกเวลาทำการ สามารถติดต่อทาง อีเมล์ edubranch@gmail.com หรือ LINE : edubranchline)

ติดต่อแปลเอกสาร

รับแปลภาษาอังกฤษ

ติดต่อแปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษ

บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด

466 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

Email: edubranch@gmail.com

โทร 089-118-6469 หรือ 02 001 5525 

Line: edubranchline

แปลเอกสารด่วน

รับแปลภาษาอังกฤษ

แปลใบหย่า ใบสำคัญการหย่า (คร.7) แปลใบสูติบัตร (ทร.1) (ทร.19) แปลใบมรณบัตร (ทร.4) (ทร.20) แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยน (ช.3) แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.4) แปลบัตรประชาชน แปลคำขอมีบัตรประชาชน ต่ออายุบัตรประชาชน แปลทะเบียนบ้าน (ทร.14) แปลสำเนาทะเบียนบ้าน แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร แปลทะเบียนสมรส (คร.2) แปลใบสำคัญการสมรส (คร.3) แปลใบสำคัญการหย่า แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14) แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด แปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร แปลหนังสือรับรองความประพฤติ แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลหนังสือบริคณสนธิ (บอจ. 2) แปลรายงานการประชุม แปลรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) แปลใบทะเบียนพาณิชย์ (พค. 0401) แปลใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) แปลหนังสือมอบอำนาจ แปลใบแจ้งความ แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43) แปลใบขับขี่ แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ แปลทะเบียนรถ แปลหนังสือเดินทาง แปลใบประกาศนียบัตร แปลทรานสคริป แปลใบเกรด แปลสิทธิบัตร แปลทะเบียนการค้า แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แปลใบรับรองการเสียภาษี แปลเอกสารวีซ่า แปลใบเสนอราคา แปลงบดุล แปลหนังสือบริคณห์สนธิ แปลคู่มือ ต่างๆ  แปลหนังสือรับรองการทำงาน

Visitors: 85,427