รับแปลเอกสารด่วน บริการแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน แปลด่วน ที่รับแปลเอกสารด่วน ต้องการแปลเอกสารด่วน 089-118-6469 ส่งเมลแปลเอกสารด่วน edubranch@gmail.com

บริการแปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารด่วน

ศูนย์แปลภาษาด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน บริษัทแปลภาษาด่วน

โดยทีมงานแปลเอกสารด่วน ต้องการแปลเอกสารด่วน หาที่แปลภาษาด่วน

ติดต่อ 089-118-6469 หรือส่งงานแปลมาที่ edubranch@gmail.com

Line: @edubranch หรือ Tel/Fax: 02-001-5525


ให้บริการแปลเอกสารด่วน 09:00-19:00 น. (ทุกวันค่ะ)


รับแปลเอกสารด่วน บริการแปลเอกสารด่วน บริการแปลภาษาด่วน

บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด มีบริการแปลเอกสารด่วน สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องการใช้เอกสารด่วนเพื่อ ขอวีซ่า หนังสือเดินทาง ลงนามในสัญญา บริการแปลเอกสารด่วนของเราครอบคลุมหลากหลายประเภทเอกสาร ลูกค้าสามารถใช้รับบริการแปลเอกสารด่วนได้โดยการรับ-ส่งงานทางอีเมล เข้าติดต่อทางหน้าร้านของบริษัท บริษัทยินดีให้บริการรับแปลเอกสารด่วนกับลูกค้าทุกราย ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา กลุ่มลูกค้าธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆ เอกสารที่ลูกค้าต้องการแปลด่วนส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารขอรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ เอกสารขอวีซ่า เอกสารของบริษัทต่างๆ เอกสารที่ทางศูนย์แปลรับแปลเอกสารด่วนนั้นประกอบด้วย

แปลงานด่วน แปลเอกสารด่วน แปลภาษาอังกฤษด่วน หาที่แปลเอกสารด่วน

เอกสารราชการทุกประเภท เอกสารสัญญาทุกประเภท เอกสารบริษัททุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น หนังสือรับรองบริษัท ภพ20 พค0401 บริคณสนธิ บอจ2 บอจ3 บอจ5 รายงานการประชุม ข้อบังคับบริษัท เอกสารบทคัดย่อนักเรียนนักศึกษา ปริญญาตรี โท เอก เอกสารส่งอาจารย์ เอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยว เอกสารขอวีซ่าแต่งงาน เอกสารขอวีซ่าธุรกิจ เอกสารขอสัญชาตื 

ลูกค้าสามารถส่งเอกสารมาได้ที่ edubranch@gmail.com เพื่อขอการเสนอราคาได้ค่ะ เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อส่งใบเสนอราคาให้โดยด่วนค่ะ ลูกค้าสามารถมั่นใจในบริการแปลเอกสารด่วนของบริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัดได้ว่า เอกสารผ่านการตรวจสอบ สามารถใช้งานได้ทันทีค่ะ

เอกสารที่สามารถส่งให้แก่ลูกค้าภายใน 3 ชั่วโมงถึง 1 วันได้แก่

แปลเอกสารขอวีซ่าด่วน

- เอกสารราชการ ทะเบียนราษฏร์ต่างๆ อาทิเช่น แปลใบหย่า ใบสำคัญการหย่า (คร.7) แปลใบสูติบัตร (ทร.1) (ทร.19) แปลใบมรณบัตร (ทร.4) (ทร.20) แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยน (ช.3) แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.4) แปลบัตรประชาชน แปลคำขอมีบัตรประชาชน ต่ออายุบัตรประชาชน แปลทะเบียนบ้าน (ทร.14) แปลสำเนาทะเบียนบ้าน แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร แปลทะเบียนสมรส (คร.2) แปลใบสำคัญการสมรส (คร.3) แปลใบสำคัญการหย่า แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14) แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด แปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร แปลหนังสือรับรองความประพฤติ แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลหนังสือบริคณสนธิ (บอจ. 2) แปลรายงานการประชุม แปลรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) แปลใบทะเบียนพาณิชย์ (พค. 0401) แปลใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) แปลหนังสือมอบอำนาจ แปลใบแจ้งความ แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43) แปลใบขับขี่ แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ แปลทะเบียนรถ แปลหนังสือเดินทาง แปลใบประกาศนียบัตร แปลทรานสคริป แปลใบเกรด แปลสิทธิบัตร แปลทะเบียนการค้า แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แปลใบรับรองการเสียภาษี แปลเอกสารวีซ่า แปลใบเสนอราคา แปลงบดุล แปลหนังสือบริคณห์สนธิ แปลคู่มือ ต่างๆ  แปลหนังสือรับรองการทำงาน

แปลสัญญาด่วน

- เอกสารสัญญา ไม่ว่าจะเป็น สัญญาก่อสร้าง สัญญาเช่า สัญญาซื้อ-ขาย สัญญาตัวแทน สัญญากู้ สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกประเภท (ไม่เกิน 2 หน้า)

- เอกสารบทคัดย่อ สารนิพนธ์ วิทยานิพธ์ และดุษฏีนิพนธ์ ไม่เกิน 3 หน้า A4 

- เอกสารขอวีซ่าทุกประเภท

- เอกสารบริษัท อาทิเช่น หนังสือรับรองบริษัท งบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

เงื่อนไขในการใช้บริการแปลเอกสารด่วน

- ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน เป็นเอกสารประเภทใด มีจำนวนกี่หน้า ระยะเวลาที่ต้องการ และต้องการแปลจากภาษาใด เป็นภาษาใดค่ะ

- ลูกค้าสามารถรับ-ส่งงานทางอีเมลได้ค่ะ ที่ edubranch@gmail.com

- ลูกค้าสามารถส่งงานให้ประเมินราคาทางอีเมล edubranch@gmail.com และสามารถเข้ามารับงานที่บริษัทได้

- ลูกค้าพร้อมที่จะชำระเงินในทันทีหลังจากได้รับแจ้งค่าบริการ 

(ศูนย์แปลขอสงวนสิทธิ์เริ่มแปลเอกสารด่วนให้ท่านหลังได้รับการชำระเงินจำนวนเต็มเท่านั้น)

***ทั้งนี้ การบริการแปลเอกสารด่วนต้องขึ้นอยู่กับคิวงาน และระยะเวลาในความเร่งด่วนของงาน เนื้อหาของงาน ภาษาที่ต้องการแปลด้วยค่ะ 

อาทิเช่น ต้องการแปลเอกสาร 10 หน้าภายใน 3 ชั่วโมง หากเป็นหนังสือรับรองบริษัท งบการเงิน หรือเอกสารราชการ สามารถดำเนินการให้ได้

แต่หากเป็น ต้องการแปลเอกสารบทความงานวิจัย 10 หน้า เอาภายใน 3 ชั่วโมง หรือต้องการแปลเอกสาร 20 หน้าขอรับพรุ่งนี้เช้า แปลภาษาจีน 10 หน้าขอรับพรุ่งนี้ ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ค่ะ

แปลบทคัดย่อด่วน  แปลงานคู่มือด่วน  แปลงบการเงินด่วน  แปลสัญญาภาษาอังกฤษด่วน แปลเอกสารด่วน แปลภาษาอังกฤษด่วน

 ติดต่อแปลเอกสารด่วน กับ ศูนยูแปลเอกสารด่วน

บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด

466 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

2/67 หมู่ 10 ซอยโชคชัย4 ซอย32 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

Email: edubranch@gmail.com

โทร 089-118-6469

Line: edubranchline

แปลเอกสารด่วน

รับแปลเอกสารด่วน

ส่งเอกสารเพื่อทำการแปล

ท่านสามารถส่งเอกสารมายังศูนย์แปลผ่านแบบฟอร์มนี้ค่ะ
Visitors: 85,427