รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา บริการแปลภาษา ศูนย์การแปลนานาชาติ 089-118-6469 แปลเอกสารด่วน 02-001-5525

บริการแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ บริษัทแปลภาษาอังกฤษ

โดย บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด งานคุณภาพ บริการเป็นกันเอง ราคาย่อมเยาว์ ครบเครื่องเรื่องแปลเอกสาร

ติดต่อ 089-118-6469 หรือส่งงานแปลมาที่ edubranch@gmail.com

Line: @edubranch หรือ Tel/Fax: 02-001-5525

ต้องการแปลเอกสาร


บริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษาอังกฤษ บริการแปลภาษา

บริการแปลภาษา

ภาษาที่ให้บริการแปลได้แก่

รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาเขมร
รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเวียดนาม
รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษาอินโดนีเซีย รับแปลภาษามาลายู (ภาษามาเลย์) รับแปลภาษาอาราบิก
 รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาอาเซียน ภาษายุโรป ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 089-118-6469 หรือ 02-001-5525

รับแปลภาษาอังกฤษ

Edubranch ให้บริการแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ ครอบคลุมบริการแปลเอกสาร ภาษา ทุกประเภทเอกสาร พร้อมการรับรองคำแปล แปลโดยทีมงานคุณภาพที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ศูนย์แปลเอกสารเราได้ดำเนินการในรูปแบบบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย โดยให้บริการรับแปลเอกสารทุกประเภท อาทิเช่น แปลเอกสารบริษัท เอกสารทั่วไป เอกสารโฆษณา เอกสารราชการ เอกสารนำเข้าสินค้า เอกสารขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศหรือต้องการเข้ารับรองกระทรวงการต่างประเทศ เอกสารคู่มือเครื่องจักรเพื่อประกอบการใช้เครื่องจักร เอกสารคู่มือพนักงานซึ่งเป็นคู่มือที่ให้พนักงานในบริษัทได้ใช้ในการประกอบการทำงาน เอกสารสำคัญของบริษัทซึ่งรวมไปถึง หนังสือรับรองบริษัท รายงานประจำปี งบการเงิน งบดุล เอกสารจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เอกสารทางด้านกฏหมาย สัญญาต่างๆ ประกันภัย รวมไปถึงรับแปลสิทธิบัตร เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางด้านอสังหาริมทรัพย์ เอกสารวิศวกรรม เอกสารสาธารณสุข และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ศูนย์แปลภาษาอังกฤษขอการันตีในคุณภาพงาน ท่านสามารถนำไปใช้ได้ตามรูปแบบการแปลที่ท่านเลือกใช้บริการแปลภาษาอังกฤษ อีกทั้งศูนย์แปลขอยืนยันว่าจะไม่นำเอกสารของลูกค้าท่านใดไปเปิดเผยเพื่อเป็นงานแปลตัวอย่างให้ลูกค้าท่านอื่นโดยเด็ดขาด เนื่องจากศูนย์แปลเราเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านค่ะ

บริการแปลภาษา

Edubranch บริษัทแปลเอกสาร ให้บริการแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย และภาษาอาเซียน รวมทั้งภาษายุโรป ได้แก่ รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษาอาราบิก รับแปลภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาตากาล็อก รับแปลภาษาอินโดนิเซีย รับแปลภาษามาเลเซีย รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาฝรั่งเศส และภาษาอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ การติดต่อการแปลสามารถทำได้หลายทางเช่น ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการแปลภาษาได้ที่ศูนย์แปลด้วยตนเอง ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปลเข้าทางอีเมลเพื่อรับการเสนอราคา ส่งโทรสารเข้ามาให้ประเมินราคา หรือส่งไปรษณีย์เอกสารที่ต้องการแปลมายังบริษัทค่ะ สำหรับวิธีการติดต่อแปลเอกสารสามารถดูได้เพิ่มเติมที่ ใช้บริการแปลเอกสาร 

รับแปลเอกสาร

เรามีบริการแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร โดยนักแปลที่มีความชำนาญในการแปลเอกสารจำเพาะประเภท จึงทำให้เอกสารมีความถูกต้องของการใช้ภาษา และความหมายที่ตรงตามต้นฉบับ เอกสารที่เรารับแปลมีทุกประเภท สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ลูกค้าสามารถส่งต้นฉบับมาเพื่อให้เราทำการเสนอราคาแปลเอกสารได้ทางอีเมล edubranch@gmail.com ค่ะ 

รับแปลเอกสารทุกประเภท บริการแปลภาษา บริษัทรับแปลภาษา บริษัทแปลเอกสาร

บริการแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารราชการ 

เอกสารราชการประกอบด้วย เอกสารส่วนบุคคลต่างๆ เอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยว เอกสารขอวีซ่านักเรียน เอกสารขอวีซ่าแต่งงาน เอกสารแต่งงานกับชาวต่างชาติ เอกสารเพื่อใช้ในโรงพยาบาล เอกสารเพื่อใช้ต่างประเทศ เอกสารขอสัญชาติ

รับแปลเอกสารบริษัท

เอกสารบริษัทประกอบด้วย หนังสือรับรองบริษัท บริคณสนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงิน รายงานประจำปี รายงานการประชุม วัตถุประสงค์ของบริษัท เอกสารภายในทั้งหมด ประกาศของบริษัท จดหมายโต้ตอบ คู่มือพนักงาน เอกสารใช้ภายในบริษัท และอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

รับแปลคู่มือ

เอกสารประเภทคู่มือประกอบด้วย คู่มือการใช้งานทุกประเภท คู่มือการใช้งานเครื่องจักร คู่มือการใช้งาน คู่มือการทำงาน คู่มือประกอบสินค้า คู่มือการแพทย์ คู่มือพนักงาน คู่มือปฏิบัติการ คู่มือการทำงาน คู่มือความปลอดภัย คู่มือการขาย

รับแปลเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่รับแปลประกอบด้วย เว็บไซต์ทุกประเภท รับแปลเว็บไซต์สองภาษา รับแปลเว็บไซต์สามภาษา รับแปลเว็บไซต์ทุกภาษา

รับแปลงานนักศึกษา

งานนักศึกษาที่รับแปลประกอบด้วย บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เอกสารตีพิมพ์วรสารต่างประเทศ บทความงานวิจัยต่างประเทศ งานวิจัยที่ต้องใช้ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย

บริการรับรองเอกสาร

บริษัทมีบริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ สถานฑูต เพื่อรับรองเอกสารที่จะใช้ในประเทศไทย หรือนำไปใช้ต่างประเทศ ด้วยบริการที่ครอบคลุม ค่าบริการคิดตามจริง (ตามใบเสร็จที่กระทรวงเรียกเก็บ หรือสถานทูตเรียกเก็บ)

ลูกค้าแปลเอกสาร

ติดต่อแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด

บริษัทแปลภาษา

รับแปลภาษาอังกฤษ

ติดต่อแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด

466 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

Email: edubranch@gmail.com

โทร 089-118-6469 หรือ 02 001 5525 

Line: @edubranch

ต้องการแปลเอกสาร

รับแปลภาษาอังกฤษ

ส่งเอกสารเพื่อทำการแปล

ท่านสามารถส่งเอกสารมายังศูนย์แปลผ่านแบบฟอร์มนี้ค่ะ
Visitors: 85,428